Svet ekološkega čebelarstva in butične predelave pridelkov najvišje kakovosti

E k o l o š k o č e b e l a r s t v o M e t e l k o

Čebelji pridelki so čudež in dar narave.
Skrbimo da so pridelki takšni, kot jih čebele prinesejo v panj.

Svet ekološkega čebelarstva in butične predelave izdelkov najvišje kakovosti

E k o l o š k o č e b e l a r s t v o M e t e l k o

Čebelji izdelki so čudež in dar narave.
Poskrbimo, da ostanejo takšni, kot jih čebele prinesejo v panj.

100% ekološko

Z g o d b a e k o l o š k e g a č e b e l a r s t v a

Sredi slovenskih gričev in dolin, v objemu neokrnjene narave, izvirajo živahni in igrivi sladki studenci. V tem mirnem kraju na majhni ekološki kmetiji, se že vrsto let ustvarja posebna zgodba.

Zgodba ekološkega čebelarstva, sadjarstva in vzrejališča čebeljih matic MS Carnica Queens, kje se s srcem in ljubeznijo do narave rojevajo čebelji pridelki najvišje kakovosti. Zgodba, kjer kupci dobijo butične pridelke 100% ekološke predelave.

Svet vrhunskih čebeljih pridelkov

Spoznajte naše izdelke, ki so 100% ekološke predelave in so plod dolgoletnih izkušenj, opazovanj in ljubezni do narave.

D a r n a r a v e , k i s o g a c e n i l i ž e s t a r i m o d r e c i

Čebelji pridelki so od nekdaj cenjeno hranilo in zdravilo, katere sta že davno opevala Homer in Demokrit. Starogrški filozof Pitagora pa je izjavil: Če ne bi jedel medu, bi umrl štirideset let prej.

Ekološko čebelarstvo Metelko je vzrejališče vrhunskih čebeljih matic, ki jih tržimo pod lastno blagovno znamko MS Carnica Queens.

VRHUNSKE ČEBELJE MATICE

E k o l o š k a v z r e j a č e b e l j i h m a t i c

» O b s t o j a p a e n a p r i d n a i n u t r j e n a č e b e l a , t a k š n a j e k r a n j s k a . «

dr. Philip Rothschütz (1857)

Čudo vseh čudes

Matični mleček

Matični mleček in njegovi zdravilni učinki so že zelo dolgo poznani, njegove učinkovine so znali ceniti že faraoni v Egiptu, ki so ga pojmovali kot čudo vseh čudes.

Naš matični mleček je izredno butičen in 100% ekološke predelave ter je odličen pridelek tudi za športnike

100% ekološka pridelava

Čebelje matice

Ekološko čebelarstvo Metelko je vzrejališče vrhunskih čebeljih matic, ki jih tržimo pod lastno blagovno znamko MS Carnica Queens.

100% ekološka pridelava

Ekološki med in cvetni prah

Čebelji pridelki so čudež in dar narave. Skrbimo da so pridelki takšni, kot jih čebele prinesejo v panj.

100% ekološka pridelava

Sladki kostanj

Tudi pri kostanjevi zgodbi ostajamo zvesti ekološkim načelom. Sladki kostanj je zelo priljubljeno brezglutensko živilo: ne vsebuje glutena, zato je odlično živilo v dieti brez glutena in pšenice.

Previous
Next

N a š i a t r i b u t i

Najvišja kakovost

Ekološka predelava

Ljubezen do narave

Izkušnje & inovativnost

Razmišljamo "izven okvirjev"

Delamo s srcem

zadovoljne stranke

I z k u š n j e n a š i h s t r a n k

M e d e n i s t u d e n e c v š t e v i l k a h

0 +
Čebeljih družin
0 %
Ekološka pridelava
0 letno
Vzreja čebeljih matic
0 %
predanost