Naša kmetija je vključena v naslednje ukrepe v okviru Programa razvoja podeželja, iz katerih letno prejmemo sredstva za izvajanje le-teh:

Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Čebelarstvo za tretje življensko obdobje (ukrep M16, podukrep M16.1)

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (ukrep 4.1)

Povezava do spletne strani Evropske komisije, namenjene EKSRP:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Povezava do spletne strani PRP:
https://www.program-podezelja.si