Naša kmetija je vključena v naslednje ukrepe v okviru Programa razvoja podeželja, iz katerih letno prejmemo sredstva za izvajanje le-teh:

Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Čebelarstvo za tretje življensko obdobje (ukrep M16, podukrep M16.1)

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (ukrep 4.1)

Povezava do spletne strani Evropske komisije, namenjene EKSRP:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Povezava do spletne strani PRP:
https://www.program-podezelja.si

EIP projekt: Beljakovinsko energetske pogače za čebele (ukrep M16, podukrep M16.2)

OSNOVNI PODATKI O PROJETKU

 • Naziv ukrepa: ukrep M16 – Sodelovanje
 • Naziv podukrepa: podukrep M16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
 • Naziv projekta: »Beljakovinsko energetske pogače za čebele« (EIP)

PARTNERJI PROJEKTA

Partnerji projekta (18 partnerjev – 12 čebelarstev in 6 strokovnih partnerjev):

 • VP: Emona razvojni center za prehrano d.o.o
 • P1: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
 • P2: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
 • P3: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
 • P4: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
 • P5: DIALOGCO, komunikacijske rešitve d.o.o.
 • P6: Matej Butala
 • P7: Čebelarstvo Marko Cesar s.p.
 • P8: Čebelarsko društvo Lovrenc na Pohorju s.p.
 • P9: Jože Hrastelj
 • P10: Erik Kapun
 • P11: Janez Luznar
 • P12: Aleš Mencin
 • P13: Miha Metelko
 • P14: Mitja Nakrst
 • P15: Ivan Saletinger
 • P16: Grozdan Trobec
 • P17: Špela Zupan

CILJI PROJEKTA

 • povečati vitalnost in zdravstveno stanje čebeljih družin
 • večji pridelki medu in ostalih čebelarskih pridelkov in bolj učinkovita vzreja čebeljih matic
 • vzdrževanje naravnih habitatov in z njimi povezane biodiverzitete
 • izobraževanje vseh deležnikov v čebelarstvu – čebelarjev in njihovega podmladka, svetovalcev in strokovne javnosti in s tem dvig nivoja slovenskega čebelarstva

PRIČAKOVANI KLJUČNI REZULTATI PROJEKTA

 • razvili nove beljakovinsko energetske pogače za čebele, ki bodo pokrivale prehranske potrebe čebel po vseh hranilnih snoveh v obdobjih nezadostne paše
 • izboljšali zdravstveno varstvo čebel
 • testiranje nove hrane za čebele na 12 kmetijskih gospodarstvih
 • izvedli 4 izobraževanje s praktičnim prikazom reje za čebelarje, svetovalce, dijake in študente
 • predstavitev projekta na strokovnem posvetu za strokovnjake, na spletni strani, v brošuri, avdiovideo predstavitvi, facebook strani, radio in TV oddaji ter tiskani brošuri
 • izdelava tržne analize

OPIS PROJEKTA

V projektu bomo razvili in testirali nove beljakovinsko energetske pogače za prehrano čebel v času pomanjkljive paše. Pogače bodo kar v največji možni meri pokrivale potrebe čebeljih družin po hranilnih snoveh v skladu z njihovimi prehranskimi potrebami. To se pravi zadovoljiti potrebe čebel po energiji, beljakovinah (z ustrezno aminokislinsko sestavo), lipidih, vitaminih in mineralih. Pogače bomo v praksi testirali na 12 čebelarstvih iz različnih slovenskih regij. Nova čebelja krma bo namenjena pridelavi medu in vzreji matic, izboljšala pa bo tudi zdravstveni vidik čebelarjenja. V projektu je skupno 18 partnerjev, ki pokrivajo vse kriterije heterogenosti partnerstva. Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen so čebelarji, svetovalci, dijaki in študentje ter širša zainteresirana javnost.

Vrednost projekta:

 • celotna vrednost: 401.930,32 EUR
 • vrednost sofinanciranja: 239.148,54 EUR (59,5 %)

 

Trajanje projekta: 12.5.2023 – 11.5.2025

Povezave:

Facebook stran projekta

https://www.facebook.com/people/Poga%C4%8De-za-%C4%8Debele/61551723666731/

Evropska komisija – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

PRP 2014–2020 

www.program-podezelja.si