P r e z i m l j e n e g o s p o d a r s k e m a t i c e a v t o h t o n e

kranjske čebele.

M S C a r n i c a Q u e e n s .

MS Carnica Queens so matice avtohtone kranjske čebele is Slovenije z zavidanja vrednimi rezultati na progenem testiranju čebel.

DRUŽINSKO ČEBELARSTVO

Ekološko čebelarstvo Metelko

Ekološko čebelarstvo Metelko je vzrejališče vrhunskih čebeljih matic, ki jih tržimo pod lastno blagovno znamko MS Carnica Queens. Z njimi imamo odlične rezultate na progenem testiranju čebel, predvsem na mirnosti in donosih medu.

čebelje matice

P r e z i m l j e n e g o s p o d a r s k e m a t i c e M S C a r n i c a Q u e e n

Prezimljene gospodarske matice so naključno plemenjene, vzrejene v pretekli čebelarski sezoni z znanim poreklom le po materni strani.

Lokacija plemenišča se nahaja v dolini reke Save, kjer se resnično trudimo vzdrževati vrhunsko genetiko trotarjev podvrste Apis mellifera carnica. Z uporabo najnovejših spoznanj, kako se v naravi obnašajo matice in troti, v razmerju z našimi geografskimi značilnostmi strmimo k boljšim rezultatom.

Gospodarske matice  MS Carnica Queens so na voljo v aprilu in začetku maja.

Lastnosti

Selekcionirano na

prepričajte se sami

Naročite vašo prezimljeno gospodarsko matico

Izpolnite kontaktni obrazec za informativno ponudbo za naročilo prezimljenih gospodarskih matic in odgovorimo vam v najkrajšem možnem času.

Ste vedeli?

Spoznajte nekaj zanimivih dejstev o čebelah.

1

Človekov odnos s čebelo je star vsaj 20 do 30 tisoč let

2

V 14. stoletju so se pojavili panji iz desk poznani kot kranjiči

3

Ličinka čebele delavke po 5-6 dneh življenja za 500x poveča svojo maso

4

Matica lahko odloži od 2000-3000 jajčec na dan

5

Energijska vrednost 1 kg medu je enaka 50 jajcem

6

Poleti čebele živijo od 14 do 40 dni, tekom zime lahko celo več kot 140 dni

7

V panju je lahko do 50 tisoč čebel delavk, ob naravnem razvoju

8

Matica lahko živi tudi 5 let

9

Čebelja družina porabi za svoj letni razvoj vsaj 40 kg cvetnega prahu