M e d e n i

studenec

Spoznajte čudež neokrnjene narave, kjer se ustvarja prav posebna »Medena zgodba«
Medena zgodba

Medeni studenec

Sredi slovenskih gričev in dolin, v objemu neokrnjene narave, izvirajo živahni in igrivi sladki studenci. V tem mirnem kraju na majhni ekološki kmetiji, se že vrsto let ustvarja posebna zgodba

Zgodba ekološkega čebelarstva, sadjarstva in vzrejališča čebeljih matic MS Carnica Queens, kje se s srcem in ljubeznijo do narave rojevajo čebelji pridelki najvišje kakovosti. Zgodba, kjer kupci dobijo butične pridelke 100% ekološke predelave. Spoznajte našo zgodbo (link na naša zgodba).

ALI VESTE?

Č e b e l j i p r i d e l k i s o č u d e ž i n d a r n a r a v e .

Da bi jih preizkusili ni potrebno na Dolenjsko. Mi vam jih dostavimo in poskrbimo da so pridelki takšni, kot jih čebele prinesejo v panj.

Medeni studenec….

Kraj leži na rahlo valovitem terenu in spada k Dolenjskemu gričevju. Pokrajina ima nekoliko kraški značaj saj se srečamo s številnimi zanimivimi vrtačami in uvalami.  V bližini vasi Hudo Brezje se nahaja manjša podzemna jama s kapniki, ki se imenuje Ajdovska peč.

MEDENI STUDENEC ni samo »navaden« kraj, je močna vez med krajem v katerem prebivamo in delom, ki ga s srčnostjo opravljamo. Je vez inicialk Miha in Sara, ki se je zlila in prerasla v družino. Kakor raste družina, rastejo tudi ideje in naši skupni sladki studenčki  medu, propolisa, cvetnega prahu, matičnega mlečka, ter studenček sladkih kostanjev. Studenci delavnosti pridnih čebel in dela naših rok, ter ljubeznijo do narave.

Od čebele do medu

O d " f i r b č n e g a " š t u d e n t a d o p o k l i c n e g a č e b e l a r j a

Pravijo da najboljše ideje pridejo po naključju. Po naključju, ki ga znamo prepoznati in ugotoviti, da to vendarle »ni samo naključje«, ampak naše poslanstvo. Tako je bilo tudi z našo zgodbo.

S p o z n a j t e n a š o z g o d b o

Z nakupom naših izdelkov boste začutili del naše zgodbe tudi vi. Zgodbo, ki jo s srcem ustvarjamo za vas. Spoznajte jo.

zadovoljne stranke

I z k u š n j e n a š i h s t r a n k

D a r n a r a v e , k i s o g a c e n i l i ž e s t a r i m o d r e c i

Čebelji pridelki so od nekdaj cenjeno hranilo in zdravilo, katere sta že davno opevala Homer in Demokrit. Starogrški filozof Pitagora pa je izjavil: Če ne bi jedel medu, bi umrl štirideset let prej.

M e d e n i s t u d e n e c v š t e v i l k a h

0 +
Čebeljih družin
0 %
Ekološka pridelava
0 letno
Vzreja čebeljih matic
0 %
predanost