O d č e b e l e d o m e d u o d " f i r b č n e g a " š t u d e n t a d o p o k l i c n e g a č e b e l a r j a

Pravijo da najboljše ideje pridejo po naključju. Po naključju, ki ga znamo prepoznati in ugotoviti, da to vendarle »ni samo naključje«, ampak naše poslanstvo. Tako je bilo tudi z našo zgodbo.

naša zgodba se začne...

n a p o t i z v l a k o m o d S e v n i c e d o L j u b l j a n e .

Kot študent sem se vsak dan z vlakom vozil od Sevnice do Ljubljane, ki je ravno dovolj dolga, da imaš čas za razmišljanje in opazovanje…

Na poti so moj pogled pogosto pritegnili pisani zaboji, škatle in tradicionalni čebelnjaki – domovanja malih, pridnih žuželk. Knjigo Od čebele do medu sem si v knjižnici izposodil zgolj iz radovednosti, ta pa me je od knjižnih polic gnala naprej k vsakodnevnemu raziskovanju biologije čebel. A s čebelarsko knjigo se ne da posladkati čaja in padla je odločitev: kupil sem dve čebelji družini in čebelarsko obleko ter kot študent agronomije na Biotehniški fakulteti vpisal izbirni predmet čebelarstvo.

Študentska leta so bila tudi čas, ko sem spoznaval, kaj me osrečuje in izpolnjuje ter spoznaval kaj je pravzaprav moje poslanstvo. Kaj me navdihuje, spodbuja k dodatnemu učenju in v meni vzbuja ustvarjalnost, stvari sedejo na svoje mesto.
Zgodba se nadaljuje...

I n k a k š n a j e m o j a z g o d b a d a n e s ?

Začel sem z dvema čebeljima družinama, danes pa čebelarimo z 300 čebeljimi družinami in vzredimo okrog 1000 čebeljih matic. Na moji poti se mi je pridružila tudi Sara, takrat še dekle, danes soproga in mama sina Filipa. Čebelarstvo pa nikakor ni zgolj najin poklic, je najina življenjska zgodba in poslanstvo, ki ga živiva.

Časovnica

Z g o d b o p i š e v a s k r b n o , p r e m i š l j e n o i n s s r c e m

2009

Začetek

Začetek čebelarjenja

2012

Poklicna kvalifikacija

Miha pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo: Čebelar in pridela se prvi kilogram matičnega mlečka

2013

Ekološka shema

Preusmeritev v ekološko kakovostno shemo

2014

Čebelje matice

Sara diplomira iz čebelarstva in pričetek vzreje čebeljih matic

2015-2017

Čebelnjak

2015 – Miha diplomira iz čebelarstva in postavi se vzrejni čebelnjak
2017 – izobraževanje pri dr. Pia Aumeier in dr. Gerhard Liebig

2017-2018

Smartbees

Sodelovanje v projektu SMARTBEES.

2018

Kostanjev nasad

Postavitev prvega ekološkega hektarja kostanjevega nasada.

2020-2022

Dodatni nasadi

Postavitev še dodatnih treh ekoloških hektarjev kostanjevega nasada.

sledi svojim sanjam ali

Č e b e l a j e m u h a , k i n e d a k r u h a .

Ko sva začela pisati najino čebelarsko zgodbo sva velikokrat slišala rek: ¨Čebela je muha, ki ne da kruha.¨, kar pa naju ni ustavilo. Vedno sva poizkušala razmišljati drugače, pogledati stvari iz drugega zornega kota. Odločitev za prehod na ekološki način čebelarjenja, način postavitve naše plemenilne postaje, selekcija kranjske čebele, ter ekološki nasad kostanja, dokazuje ravno to.

Ekološko čebelarjenje in ekološko upravljanje nasada je za nas postalo način življenja. Trudimo in želimo si, da delček tega okusite tudi vi.

Živiva moto: »Opazuj, poslušaj, raziskuj in zagotovo se ti porodi dobra ideja, potem pa bodi drzen in jo uresniči. Tako boš sledil svojim sanjam.«


Miha in Sara Metelko

Ko sva začela pisati najino čebelarsko zgodbo sva velikokrat slišala rek: ¨Čebela je muha, ki ne da kruha.¨, kar pa naju ni ustavilo. Vedno sva poizkušala razmišljati drugače, pogledati stvari iz drugega zornega kota. Odločitev za prehod na ekološki način čebelarjenja, način postavitve naše plemenilne postaje, selekcija kranjske čebele, ter ekološki nasad kostanja, dokazuje ravno to.

Ekološko čebelarjenje in ekološko upravljanje nasada je za nas postalo način življenja. Trudimo in želimo si, da delček tega okusite tudi vi.

Živiva moto: »Opazuj, poslušaj, raziskuj in zagotovo se ti porodi dobra ideja, potem pa bodi drzen in jo uresniči. Tako boš sledil svojim sanjam.«

Miha in Sara Metelko

N a š a v i z i j a

Postati sinonim za vrhunsko ekološko čebelarstvo in butični matični mleček iz ekološke pridelave. Zavedava se da so čebelji pridelki čudež in dar narave. Zato je najina vizija poskrbeti, da so pridelki takšni, kot jih čebele prinesejo v panj.

N a š e p o s l a n s t v o

Naša kmetija potrošniku ponuja čebelje pridelke višje kakovosti, čebelje matice, ki odstopajo od drugih vzrejevalcev v pozitivni smeri in sladke kostanje, ki so rezultat zdrave, žive zemlje. Našo kvaliteto potrjujemo z ekološkim certifikatom. Seveda je certifikat le list papirja, vendar v tej kakovostni shemi lahko uspeš če sprejmeš tudi ta način življenja.

zadovoljne stranke

I z k u š n j e n a š i h s t r a n k

SPOZNAJTE

NAŠO ZGODBO

Z nakupom naših izdelkov boste začutili del naše zgodbe tudi vi. Zgodbo, ki jo s srcem ustvarjamo za vas. Spoznajte jo.