M a t i c e a v t o h t o n e

kranjske čebele.

C a r n i c a Q u e e n s .

MS Carnica Queens so matice avtohtone kranjske čebele iz Slovenije z zavidanja vrednimi rezultati na progenem testiranju čebel.

DRUŽINSKO ČEBELARSTVO

Ekološko čebelarstvo Metelko

Ekološko čebelarstvo Metelko je vzrejališče vrhunskih čebeljih matic, ki jih tržimo pod lastno blagovno znamko MS Carnica Queens. Z njimi imamo odlične rezultate na progenem testiranju čebel, predvsem na mirnosti in donosih medu.

čebelje matice

G o s p o d a r s k e m a t i c e M S C a r n i c a Q u e e n s

Gospodarske matice so mlade matice, vzrejene v tekočem letu in naključno plemenjene. Matičar je dobro poznan, kar za trote ne moremo trditi, vendar tudi tega faktorja ne zanemarjamo.

Plemenišče se nahaja v dolini reke Save, kjer se z vsemi silami trudimo vzdrževati vrhunsko genetiko trotarjev podvrste Apis mellifera carnica. Z uporabo najnovejših spoznanj, kako se v naravi obnašajo matice in troti, v razmerju z našimi geografskimi značilnostmi, strmimo k boljšim rezultatom.

Gospodarske matice  MS Carnica Queens so na voljo od sredine maja do konca julija.

Lastnosti

Selekcionirano na

prepričajte se sami

Naročite vašo gospodarsko matico

Izpolnite kontaktni obrazec za informativno ponudbo za naročilo gospodarskih matic in odgovorimo vam v najkrajšem možnem času.

Ste vedeli?

Spoznajte nekaj zanimivih dejstev o čebelah.

1

Človekov odnos s čebelo je star vsaj 20 do 30 tisoč let

2

V 14. stoletju so se pojavili panji iz desk poznani kot kranjiči

3

Ličinka čebele delavke po 5-6 dneh življenja za 500x poveča svojo maso

4

Matica lahko odloži od 2000-3000 jajčec na dan

5

Energijska vrednost 1 kg medu je enaka 50 jajcem

6

Poleti čebele živijo od 14 do 40 dni, tekom zime lahko celo več kot 140 dni

7

V panju je lahko do 50 tisoč čebel delavk, ob naravnem razvoju

8

Matica lahko živi tudi 5 let

9

Čebelja družina porabi za svoj letni razvoj vsaj 40 kg cvetnega prahu